Patron ha Tacloban

Ngsurat ak hini kay kinmimingaw ako hit Patron ha Tacloban. Patron na naman ha Tacloban buwas. Maika pira na ini nga tuig na waray ako nakakauli. Bangin next year nala liwat, baga asya namanla tak nayayakan permi. Sayang kay marisyo kunta pag-uli hini na okasyon.

Pagkabata

Ha pira katuig na waray ako nakakauili baga nagduduha duha gad udog ako kun maririsyohan la ghap ako kay han una dabest gud talaga an patron. Asay pa pagtikang hit klase ha June, timing liwat na ngtitikang na it mga preparasyon para ha fiesta. Usa ka bulan na mayda kalingawan ha siyudad. Damot mga tindahan, mga streamer, mga sale ha tindahan. Ha Rizal park damot mga dekorasyon. Malipayon gadla permi an bata. Festive mood kum baga.

Han akon pagkabata, an akon dri makakalimtan kay han kin dara ako ni Papa pagkita han Pintados o Sangyaw pa ba adto na panahon. Duha kami ni kuya. Dri ak nakakalimot kay nakakahinumdum ako hin guti, takay kay mayda pagud kami picture hadto, asya na nakakahinumdum ako. Naririsyohan ak hadto kay masamok man an mga tawo tapos mayda pintar pintar. Napapausa cguro ako kun kay ano an mga tawo na nahadlok na mapintaran ngkikita la gihap. An ngpaparade liwat, lipay man hira na mayda hira pintar. Napakiana cguro ako kun kay ano sugad. Mayda ako sul.ot hadto na kalo na kanan indian. Kita gad udog ha picture na ngeenjoy ako.

Sto Nino Church in a sunny day.

Elementary

Han akon pagkaelementary, an akon la nahihinumduman kay han nguupod kami han akon mga patod ha pagkita han mga kalingawan kada sabado. Makuri kurihan paguli, ambot kin ano nam adto pakauli. An uso na telepono hadto kay an dial dial pa na circle. Dri ak nakakalimot kay namiling kami para makatawag ha balay. Nababaraka ada adto hi mama, asya kinpatawag anay cguro hi Ate kun tipauli na kami. Han ini na panahon na elementary pa ako, dri pa man gud ak hadto baga adventurous na lumakat hin ako la or upod an ak mga classmate. Balay – eskwelahan – balay la an ak ruta hadto.

High-School

Han akon paghighschool, katatapos han klase, bisan aadto ha Bliss an amon skwelahan ada kay diritso dayon ngadto ha downtown. Libot anay ha Gaisano makausa tapos tikadto na ha may Eye Referral liwat para tumambay. Asya man liwat ini basta mga highschool pala, bisan waray mga kwarta, basta kaupod la it mga barkada, OK na. Basta makakita la hin mga chicks tapos marisyohan ha mga kiritaon, OK na.

College

Pagcollege, aw duroy na mas marisyo. Asay pa kay nararasahan naman han pait ha beer. Tapos an iba nasigarilyo. An iba nguuyab uyab na. Duroy na mas marisyo. An kwarta baga OK naman gihap asay pa kay ha downtown naman naskwela. An pagkakaiba la tlaga kay baga nagtitika mature na, waray na an mga trip na pambata. Kaurugan na trip kay namamati hin sounds ha Balyaun Tower han mayda pa adto na panahon or didto ha RTR Plaza. Iba tlaga han mayda pa Balyuan Tower, baga iconic man adto. Didto gihap ak nakaharok han ako crush.

Yana

Ini nga panahon katapos han akon paggraduate, asya it baga blanko kay aadi man kita natrabaho ha Cebu. It makapoy la basta nauli na tapos nagbabarko kay damo hin duro it nabiyahe, maiha na biyahe, kapoy. So hassle gud tlaga. Pero kun eroplano, waray problema. Baga kala hin kumarigo, 30 minutes ada ka dayon ha Tacloban. Mas mahal la liwat kun diri promo fare. Nakauli gad ako nakausa, an akon pamilya an akon upod para pgenjoy. Nangita la kami ha bazaar katapo nangaon ha restaurant. Waray na ako ngkita han parade kay baga asya manla ito permi. Katapos kay reunion han akon mga classmate ha HS.

Naderi gad ghap ako na dri ak makaenjoy hit patron hini na panahon tak kinabuhi. Iba man gud liwat basta imo kindakoan. Bangin ha akon pa pagkalagas ak makaenjoy, aw dri iton maupay. Ayla, malooy an Diyos, bangin next year makauli na ako.

29. June 2013 by Renerio
Categories: That Life | Leave a comment